5 Iunie - Ziua Mondiala a Mediului
5 Iunie - Ziua profesională a lucrătorului în domeniul Mediuluii
din Republica Moldova


  

 

        Ziua mondială a Mediului a fost instituită la 5 iunie de Asambleea Generală a Naţiunilor Unite pentru celebrarea Conferinţei „Ecologia Umană” de la Stocholm şi reprezintă elementul cel mai important al Programului Ecologic al Naţiunilor Unite (UNEP).
          Această zi se sărbătoreşte pe 5 iunie a fiecărui an în mai bine de 100 de ţări şi constituie un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, asociaţiile de tineri, organizaţiile non-guvernamentale, întreprinzători, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării factorilor de mediu.

          Anul   2010   este   dedicat  conservării   biodiversităţii   cu  sloganul „ Multitudinea speciilor. O singură planetă. Un singur viitor”.
          Recent,  prin Hotărîrea de  Guvern  nr.  452 din 02.06.2010, ziua de 5 iunie a fost declarată ,,Ziua profesională a lucrătorului în domeniul Mediului”.
          Manifestările dedicate Zilei Mondiale a Mediului se înscriu în efortul comun de transmitere către generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos, cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, ecologică şi socială, constituind un exemplu activ de colaborare între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi societatea civilă. În această perioadă se desfăşoară activităţi care ţin de managementul şi dezvoltarea durabilă a oraşelor, în context ecologic. Astfel, se reaminteşte anual omenirii cît de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grija pentru patrimoniul natural.
          În fiecare ţară, Ziua Mondială a Mediului este sărbătorită diferit. De exemplu, cetăţenii din Ankara sunt invitaţi la un picnic tradiţional în cadrul căruia fiecare trebuie să planteze cîte un copac. În Egipt, Membrii Institutului de protecţie a mediului împreună cu reprezentanţii Bibliotecii Alexandria organizează întîlniri în aer liber, în cadrul cărora discută subiecte legate de protecţia mediului înconjurător. În Polonia s-e organizează expoziţii de fotografii, în Grecia un Campionat Verde de Tenis, iar în Anglia, toţi angajaţii primesc sfaturi cum sa protejeze mediul, economisind energia acasă şi la serviciu.
          Ca o recunoaştere a importanţei Zilei Mondiale a Mediului Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat prin activitatea sa efectuează sistematic monitoringul ecologic asupra principalelor componente de mediu - ape de suprafaţă, aer, sol.
          Fiind în prezent unica instituţie de acest gen pe întreg teritoriul republicii, Direcţia nominalizată contribuie la supravegherea calităţii mediului ambiant, depistarea operativă a cazurilor de poluare înaltă şi excepţională, la colectarea, stocarea, prelucrarea, analiza şi generalizarea datelor privind starea mediului şi informează sistematic autorităţile publice centrale, instituţiile şi departamentele respective, agenţii economici şi populaţia privind starea calităţii mediului. De asemenea avertizează în regim urgent despre eventualele modificări ale calităţii sau poluări excepţionale ale componentelor de mediu monitorizate în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Preocuparea prioritară a Direcţiei este realizarea unui sistem de monitoring al mediului ca parte componentă a sistemului naţional şi internaţionale de management integrat al activităţii antropice.
          Ca urmare a demarării Zilei Mondiale a Mediului, dar şi ca o necesitate de abordare a problematicii mediului în permanentă actualitate, colectivul Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului, aduce felicitări pe această cale tuturor celor pasionaţi de natură, tuturor celora, care la acest început de mileniu sunt implicaţi în soluţionarea acestui sector important de activitate, tuturor celora, care pledează pentru stoparea sau atenuarea tuturor riscurilor, care ar periclita sănătatea populaţiei şi a factorilor de mediu din Republica Moldova, tuturor celora, care păstrează natura cît mai puţin agresată de propria activitate, tuturor celora, care se aliniază la cele mai înalte comandamente umane – de a conveţui în buna înţelegere cu natura.