Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe şi Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                 

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 

BULETIN ALERTĂ

referitor la poluarea excepţională

 

Prin prezenta Serviciul Hidrometeorologic de Stat Vă informează despre 1 caz de poluare excepţională* în apele de suprafaţă, depistat în proba de apă colectată din r. Căinar, secţiunea s. Gura Căinarului

 

Râul

Secţiunea

Data

Ora

Temperatura

apei

CBO5,

mgO2/l

 

Căinar

 

s. Gura,

Căinarului

 

01.08.17

 

1410

 

23,6C

 

60,05

 

   

*PE ( poluare excepţională) pentru CBO5 conţinutul ordinar maxim al substanţei ≥ 60 mgO2/l.

 

 

Prim - vicedirector                                           Violeta BĂLAN

 

 

 

Ex. G. Gîlcă

tel: (022)76 68 55

e-mail: gavril.gilca@meteo.gov.md

01.08.17

 

 

 

 

Arhiva buletinelor

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite